1/3 dikter av Emma Lundenmark, Hjärnstorm 2019
Brand nr 4, 2017
10-TAL nr 1, 2012